Thành phần hóa học của sản phẩm

  • Tinh dầu Long não chưng cất phân đoạn sẽ được tinh dầu Long não trắng (dùng chế Cineola), tinh dầu Long não đỏ (chứa Safrola, Carvacrola), tinh dầu Long não xanh (chứa Cadinen, Camhoren, Azulen).
  • Trong gỗ cây Long não có khoảng 0,5 Long não đặc, 2% tinh dầu Long não.
  • Rễ, thân, lá chứa tinh dầu gồm những thành phần:          d-Camphor,  a-Pinen, Cineol, Safrol, Campherenol, Caryophyllen, Terpineol, Phellandrene, Carvacrol, Azullen, d-Limone, Cadinen.
  • Thành phần chủ yếu của gỗ, lá và rễ long não là tinh dầu và long não tinh thể. Tùy theo tuổi cây, hàm lượng tinh dầu và long não tinh thể có thể thay đổi.
  • Long não thiên nhiên, có tinh thể màu trắng, mùi thơm đặc biệt, vị nóng, ở nhiệt độ thường, Long não thăng hoa được, tính tan trong nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ (cồn, Ête, Clofoc). Tính chất Long não là một xeton.

Author Info

peresovn